Dieselclausule

De ontwikkeling van de brandstofprijs is lastig te voorspellen. Daarom maakt Van ’t Kruis Bulk Logistics bij al haar klanten gebruik van een dieselclausule om de risico’s van een sterke fluctuatie te ondervangen. Onze kale transportprijzen zijn gebaseerd op een lagere brandstofprijs. Met oog op de huidige dieselprijzen zijn we genoodzaakt deze clausule toe te passen. Het betreft hier dus geen verkapte prijsverhoging, maar enkel een gedeeltelijke afdekking van de prijsrisico’s.

Duidelijk is dat de komende periode een grote onzekerheid met zich mee brengt over de ontwikkeling van de dieselprijs. Wij volgen deze ontwikkelingen nauw en proberen onze klanten hiervan op de hoogte te brengen. Neem contact op om het door ons gehanteerde schema ter beschikking gesteld te krijgen.